Vi arbetar med giftfria klimatsäkrade systemlösningar för urbana ytor.

I takt med att våra städer i hela världen växer så försvinner den naturliga markytan och ersätts med olika hårda och mindre vattengenomsläppliga material och produkter. Denna utveckling har genererat flera översvämningar, överbelastning av dagvattensystem samt att många stadsträd dör.

Vår vision med den produkt som vi tagit fram kan sammanfattas med ett helhetstänk för den ökande urbaniseringen som inbegriper kemivetenskap. Vi har tagit fram en giftfri kemikalie som sammanfogar olika typer av stenmaterial så att vatten kan passera rak igenom. Med denna vision vill vi vara med och skapa städer där översvämningar minskar, växtligheten kan leva samt mindre belastning på dagvattensystemen.