Produkter.

Våra produkter har unika egenskaper, helt fria från hälsovådliga Isocyanater. Våra produkter lever även upp till RoHS direktivet gällande begränsning av användning av farliga ämnen, Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer. 

​

Genom att blanda våra kemikalier med valfritt sten-material limmas stenarna ihop och kan formas till gångplattor, sammanhängande gång/cykel bana, uppställningsplatser, täckyta för växtlighet mm. Nederbörd som vatten eller smältvatten rinner effektivt igenom ytan, likaså kan växtgaser passera fritt. Exempel på singelsten som sammanfogats kan ses här nedan och rapport från RISE.

Provning av materials vattengenomsläpplighet

Anledningen till att våra produkter inte innehåller isocyanater är att dessa ämnen är hälsovådliga. Fakta om isocyanater kan man läsa mer om här nedan.

Vi har försäkrat oss om att våra produkter inte innehåller isocyanater. Vi har anlitat ett av världens ledande analysföretag inom just detta område. Resultatet visar ingen förekomst av isocyanater i våra produkter, analyscertifikat finns här nedan.

Svensk

English

Säkerhetsdatablad (MSDS) finns på länk nedan.

​

​

​

​

MSDS 100 H (SE)    MSDS 100 R (SE)     MSDS 100 H (EN)   MSDS 100 R (EN)